Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Montaż

Okno/drzwi w budynku pełni wiele funkcji. W przypadku montażu interesuje nas najbardziej funkcja ochrony wnętrza budynku przed wpływami atmosferycznymi – temperaturą, wiatrem, opadami i promieniowaniem słonecznym oraz wpływami środowiska – hałasem.

Porównanie przegród zewnętrznych

W oknie/drzwiach (patrz rysunek po lewej) podobnie jak w ścianie zewnętrznej (patrz rysunek po prawej) można wyróżnić trzy umowne warstwy, których łączne działanie składa się na tę ochronę.

Warstwa (2) – środkowa, na którą w oknie/drzwiach PVC składają się komory profilu (w oknie/drzwiach aluminiowych przekładka termiczna), a w szybie zespolonej przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem, stanowiące zasadniczą izolację termiczną i akustyczną. Jak wiemy wilgoć w strefie izolacji termicznej zmniejsza lub całkowicie pozbawia ją własności izolujących. W związku z tym musimy chronić tę warstwę przed zawilgoceniem i rola ta przypada warstwom (1) i (3).

Warstwa (3) – zewnętrzna ma zatrzymać wiatr i opady atmosferyczne. Dodatkowym zadaniem tej warstwy jest odprowadzenie pary wodnej i wody, w przypadku, gdyby znalazły się w warstwie (2) (Stąd otwory drenażowe w zewnętrznych ściankach profili i substancja pochłaniająca wilgoć zamknięta w metalowych ramkach na obwodzie szyby zespolonej).

Warstwa (1) – wewnętrzna ma chronić warstwę środkową przed parą wodną znajdującą się zawsze w pomieszczeniu.

Ponieważ okno/drzwi, tak jak ściana, w której to okno/drzwi są zamontowane, ma chronić wnętrze przed wpływami zewnętrznymi, to również szczelina dylatacyjna pomiędzy oknem/drzwiami a ścianą, musi pełnić tę samą funkcję. W związku z tym jej wypełnienie musi mieć własności izolacyjne, co najmniej tak dobre jak okno/drzwi, i powinno składać się z trzech warstw wg wyżej opisanego schematu:

• warstwy środkowej izolującej, którą zwykle stanowi piana poliuretanowa

• warstwy zewnętrznej wodoszczelnej, ale paroprzepuszczalnej, do wykonania której stosujemy tynk zewnętrzny oraz taśmy/folie paroprzepuszczalne

• warstwy wewnętrznej paroszczelnej, którą stanowi silikon lub taśmy/folie paroszczelne. Trzeba także pamiętać, że szczelina miedzy oknem/drzwiami a ścianą, musi mieć odpowiednią szerokość i musi być wypełniona odpowiednio sprężystym materiałem, tak aby:

• profile mogły się swobodnie rozszerzać

• ruchy sąsiadujących elementów budynku np. ugięcia nadproża lub stropu nie oddziaływały na okno/drzwi

• ciężar własny okna/drzwi, obciążenie wiatrem i obciążenia powstające podczas użytkowania okna/drzwi, mogły być w odpowiedni sposób przeniesione na ściany budynku

- Nowoczesne rozwiązania – Ciepły montaż

Wzrost izolacji termicznej budynku uzależniony jest od doboru okien o odpowiednich parametrach oraz ich należytego montażu. Należy pamiętać, że po wyborze okien, niezbędnym staje się ich właściwy montaż, w skład którego wchodzi m.in. fachowe ocieplenie nadproży i osadzenie parapetów. Montaż ma tym większe znaczenie, ponieważ nie tylko decyduje o komforcie użytkowania okien i ich długowieczności , ale w decydujący sposób wpływa na ograniczenie strat ciepła.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom Klientów firma Marsyl jako jedna z nielicznych w Brodnicy, oferuje kompleksowy montaż okien, (tzw. "ciepły montaż"), którego atutami są :

• dodatkowe zastosowanie folii paroszczelnych od wewnątrz i folii paroprzepuszczalnych od zewnętrznej strony okna

• prawidłowe uszczelnienie, będące efektem współdziałania warstwy zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej, zgodnie z zasadą " szczelniej od wewnątrz niż od zewnątrz", co tworzy pakiet całościowy

Zastosowanie powyższych elementów ma wymierne korzyści :

• Ogranicza wykraplanie się wody, a co za tym idzie chroni przed powstawaniem zagrzybienia

• Pozwala stworzyć zdrowy klimat wewnątrz pomieszczenia oraz podnosi komfort cieplny użytkowników

• Zapobiega powstawaniu mostków termicznych na skutek zawilgocenia izolacji termicznej połączenia okna z murem

• Zapewnia optymalne wykorzystanie parametrów energooszczędnych okien

• Spełnia wymagania oszczędności energii w odniesieniu do szczelności

Ciepły montaż: Okna

Ciepłe montaż: Parapety

- Regulowany system montażu okien w przestrzeni izolacji termicznej ścian budynków

Zalety montażu okien przy użyciu systemu JB-D

System JB-D umożliwia prawidłowe wykonanie montażu według wytycznych RAL oraz przejęcie wszystkich występujących obciążeń dynamicznych. Regulowanie w trzech płaszczyznach ułatwia kompensację różnic wymiarów budowlanych. Płaszczyznę montażu można wybrać dowolnie dostosowując ją odpowiednio do przewidywanego przebiegu izoterm

Ekonomiczność Najwyższa jakość Fizyka budowli

• możliwość pełnej regulacji w trzech płaszczyznach

• łatwa kompensacja standardowych tolerancji wymiarów budowlanych

• montaż dużych i ciężkich okien - łatwo, szybko i bezpiecznie

• rozwiązanie dla systemowego wysunięcia w zakresie od 5 do 150 mm

• zwiększona nośność bez konieczności stosowania dodatkowych, kosztownych podkonstrukcji wsporczych

• konsole dolne JB-DK można zamontować na bryle budynku przed montażem okien

• montaż eliminuje konieczność obróbki wykańczającej

• przewidywalna zdolność przejmowania obciążeń i zapewnienie stateczności

• bezpieczny, zgodny z projektem montażu okien

• bezpieczne przejęcie wszystkich obciążeń dynamicznych w czasie użytkowania

• bogaty, kompleksowy system od jednego producenta

• zdefiniowane rozstawy i odległości łączników od krawędzi, gdyż konsole JB-DK50 i JB-DK100 spełniają funkcję szablonów wiertarskich

• łatwy i bezpieczny montaż zgodny z wytycznymi RAL

• płaszczyznę montażu można dostosować odpowiednio do przebiegu izoterm

• istnieje możliwość wykonania fachowego uszczelnienia

• wystarczająca ilość miejsca dla materiału izolacyjnego i uszczelniającego

Na system JB-D składają się następujące produkty:

• Konsole dolne JB-DK odpowiedzialne za mocowanie ramy dolnej montowanego okna

• Wsporniki boczne JB-D przeznaczone do montażu bocznych i górnych elementów ram montowanych okien

• niezbędne łączniki wraz z akcesoriami do prawidłowego montażu (wiertła i końcówki)

Przykładowe wsporniki boczne i konsole dolne systemu JB-D:

Wspornik boczny JB-D50-40-AM8-T

Konsola dolna JB-DK100 (dwie wersje: JB-DK100-HVP i JB-DK100-HVW)

Konsola dolna JB-DK100-ALW do montażu okien w ścianie z pustaków

- EnEV 2012 - Budowanie w zgodzie z przepisami

Nowelizacje prawne dotyczące poszanowania i oszczędności energii zwracają szczególną uwagę na zużycie energii do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych. Należy również zwracać uwagę na wymagania środowiskowe dotyczące poprawy jakości powietrza we wnętrzu obiektu.

Tak nie wolno montować!

W tym przypadku próbowano zamontować okno w strefie izolacji cieplnej, przy użyciu prostych, ale nieodpowiednich środków. Duży nakład pracy ręcznej dla uzyskania taniego (?) rozwiązania.

Intrygujący kondensat

Jeżeli ciepłe powietrze, zawarte w pomieszczeniu, zbyt szybko ochłodzi się na wewnętrznej powierzchni okna, wówczas dochodzi do powstawania kondensatu. Można tego uniknąć przez prawidłowe zaprojektowanie położenia okien w przekroju ściany.

Grzyby pleśniowe są niebezpieczne

Pojawienie się grzybów pleśniowych wskazuje na poważne błędy w projektowaniu. Niewłaściwie określono przebieg izoterm albo okno zostało nieprawidłowo zamontowane.

Podczerwień wykrywa wady

Kamerami termowizyjnymi można wykonywać zdjęcia w podczerwieni, które wykażą nawet niewielkie mostki cieplne na fasadzie. W ten sposób można obrać i zastosować odpowiednie środki przy renowacji. W przypadku nowych budynków można udokumentować błędy projektowe albo montażowe.

- Montaż w ścianie trójwarstwowej